“သီလပရိေဓာတာ ပညာ၊ ပညာပရိေဓာတံ သီလံ”

Mahavihara Dhamma-vinaya University

Admission

Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3562 of /home/mdumyanmar/public_html/includes/bootstrap.inc).

Silaparidhota Panna , Panna Paridhotam Silam
Mahavihara Dhamma-Vinaya University
Invitation of Admission to the Mahavihara Dhamma-Vinaya University

The Mahavihara Dhamma-Vinaya University was founded on 12 June 2016 with the motto of orthodox elders,“Live in a traditional way but learn through a modern methodology”, with a view to producing a virtuous learned monks . The courses for the 2024-25 academic year are to be opened on 1 May 2024.

The Qualifications of Diploma Candidates (for the 2023-24 academic year)

The candidates must –

  • not be older than 30 years but with 10 vassas (rains-retreat) already attained,
  • observe the Vinaya rules strictly and love the Sasana so dearly,
  • be free from the physical handicaps and
  • be able to stay at the hostel inside the precincts of the university.

(A) The monks who are the holders of a Dhammacariya degree conferred by a governmental university or by a religious association or by a private Pariyatti Learning-center or who are the holders of the Samane Kyaw ( Sasanalankara) degree or who are the holders of the Mahavidu degree or the successful candidates in the Pathamagyi religious examination with a thorough knowledge of the prescribed texts for the Dhammacariya course must sit for the interview.

(B)The monks who are the matriculated, undergraduates and graduates can sit for the entrance examination. However, they must answer the questions on the Vinaya_- the Patimokkha and Dvematika Patimokkha with their meanings on the first day and the definitions of the Vinaya on the second day.

(C)All the candidates from (A) and (B) groups must sit for the written examination (two sets of questions) for their English proficiency ( with an interview if necessary) .

The students who get eligibility to the diploma class must take two four-month semesters for Dip-in-B. Dh and then three four-month semesters for B. A(B. Dh).

Remarks: English is to be used as the medium of instruction at the diploma level and higher ones so that all the monks produced from this university will be equipped with a good command of English. The application form must be submitted by 30th April 2024.

The application form and question-types for the diploma entrance examination are available at the following places and persons .

1. The Department of Students’ Affairs, Mahavihara Dhamma-Vinaya University, Ph.09 6748 97750
2. www.mdumyanmar.org and www.facebook.mahavihara dhammavinayauniversity,
3. Rector Sayadaw, Mahavihara Dhamma-Vinaya University, Ph: 09 4545 22339
4. Pro-rector, Mahavihara Dhamma-Vinaya University, Ph:09 4253 03699
6. Professor Dr.Saw Mra Aung , Ph: 09 421040351
7. Professor Dr. Han Win , Ph: 09 425303699
8. Registrar Office , Ph: 09 966656678

 

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း။ 

မဟာဝိဟာရဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ်
၂၀၂၄-၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် သင်တန်းသားများလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
၂၀၂၄-၂၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် မဟာဝိဟာရဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်လိုကြသော စာသင်သား သံဃာတော်များသည် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို (၁-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့မှစ၍ တက္ကသိုလ်မော်ကွန်းထိန်းရုံး ကျောင်းသားရေးရာဌာန၌ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ Email ဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းများ
(၁) အကြိုဒီပလိုမာသင်တန်း(Pre-Diplomā Course) သင်တန်းကာလ (၁၄) လ
(Buddhistic English & Four Skill English)
(၂) ဘွဲ့ကြိုဒီပလိုမာသင်တန်း(Diplomā in Dhamma-Vinaya)-သင်တန်းကာလ (၁) နှစ်
(ဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ)
(၃) တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ(BA) သင်တန်းကာလ (၄) နှစ်
(ဓမ္မာစရိယတန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်များနှင့် အခြားဘာသာရပ်များ)
(၄) ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း(Diplomā in Pāḷi & Sanskrit) -သင်တန်းကာလ (၁) နှစ်
(ပါဠိနှင့် သက္ကတအထူးပြုဘာသာရပ်များ)
ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း ပြီးဆုံးပြီးနောက် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပါဠိသက္ကတ) အထူးပြုသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီး မဟာဝိဇ္ဇာတန်း(၂)နှစ် သင်တန်းပြီးဆုံးပါက ကျမ်းပြုကြရပါမည်။(အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရှိရန်မလိုပါ။)
ဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်
သင်တန်းအားလုံးကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၁)ရက်နေ့၊ ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆုတ်(၈)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
သင်တန်းသားအရည်အချင်း
၁။ အကြိုဒီပလိုမာသင်တန်း တက်ရောက်လိုသူများသည်
(က) သက်တော်(၃၀)နှစ်၊ သိက္ခာတော်(၁၀)ဝါအတွင်း၊
(သဒ္ဓါတရား လွန်စွာထက်သန်သူများအတွက် အသက်ကို ခြွင်းချက်ထားရှိပါသည်။)
(ခ) ဝိနည်းတော်ကို အထူးမြတ်နိုးလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
(ဂ) ဘိက္ခုပါတိမောက်တစ်စောင် အာဂုံရသူဖြစ်ရပါမည်။
(ဃ) ပရိသဒူသကပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်စေရ။
(င) အဆောင်နေစာသင်သား ရဟန်း သာမဏေများဖြစ်ရပါမည်။
(စ) ပထမကြီးတန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ၊ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့၊ သာမဏေကျော်ဘွဲ့နှင့် လောကီဘွဲ့ရ ဘွဲ့ကြို ရဟန်းသာမဏေများ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။(အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံရရှိရန်မလိုပါ။)
၂။ ဘွဲ့ကြိုဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)တက်ရောက်လိုသူများသည် ဓမ္မာစရိယ(အစိုးရဓမ္မာစရိယ၊ အသင်းဓမ္မာစရိယ၊ တက္ကသီလဓမ္မာစရိယအောင်မြင်ပြီးသူ၊ သာသနာလင်္ကာရဘွဲ့ရ၊ လောကီဘွဲ့ရ ဘွဲ့ကြိုများ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် အထက်ပါ သင်တန်းသားအရည်အချင်း အမှတ်စဉ်(၁) (က) (ခ) (ဃ) (င) တို့နှင့် ပြည့်စုံကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။ တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ(BA) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)တက်ရောက်လိုသူများသည် ပထမကြီးအောင်မြင်ပြီးသူ၊ သာသနာလင်္ကာရဘွဲ့ရရှိထားသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၄။ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) တက်ရောက်လိုသူများသည် ဓမ္မာစရိယဘွဲ့(အစိုးရဓမ္မာစရိယ၊ အသင်းဓမ္မာစရိယ၊ တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ)အောင်မြင်ပြီးကြသူများ၊ သာမဏေကျော်ဘွဲ့ တစ်ခုခုရရှိထားပြီး ဓမ္မာစရိယ စာဝါများကို ကြေညက်စွာသင်ယူထားပြီးသူ သက်တော်(၃၅)နှစ်၊ သိက္ခာတော်(၁၅)ဝါအတွင်းနှင့် အထက်ပါ သင်တန်းသားအရည်အချင်း (၁) (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)တို့နှင့်ကိုက်ညီပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၅။ အထက်ပါ သင်တန်း အသီးသီးအတွက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက တက္ကသိုလ် မော်ကွန်းထိန်းရုံး၊ စာသင်သားရေးရာဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Phone - 09-966656678၊ 09-674897750 (မော်ကွန်းထိန်းရုံး)
၆။ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂၂)ရက်နေ့၊ ၁၃၈၆ ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း(၁၄)ရက် နောက်ဆုံးထား၍ တက္ကသိုလ်မော်ကွန်းထိန်းရုံး၊ စာသင်သားရေးရာဌာနသို့ Email-ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ ဖြစ်စေ ပြန်လည်ပေးပို့ကြရပါမည်။
( ဘွဲ့ကြိုဒီပလိုမာသင်တန်းအတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုကြရမည်။ ဘွဲ့ကြို ဘွဲ့ရပါဠိစာအခြေခံ မရရှိသေးသော စာသင်သားများ ပါဠိစာကို အချိန်ပိုလေ့လာသင်ယူရပါမည်။)
မှတ်ချက်။ ။ ဘွဲ့ကြိုဒီပလိုမာသင်တန်းသို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက်မည့်သင်တန်းသားများသည် ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်ကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမည်။ သင်တန်းတက်ရောက်မည့်စာသင်သားများသည် ကျောင်းမဖွင့်မီ ကြိုတင်၍ရောက်ရှိရပါမည်။
မဟာဝိဟာရဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ်
ဘိုးဒေါနကုန်းကျေးရွာအနီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

 

English