“သီလပရိေဓာတာ ပညာ၊ ပညာပရိေဓာတံ သီလံ”

Mahavihara Dhamma-vinaya University

Mahavihara Dhamma-Vinaya University Council Sayadaws

ေဒါက္တာ ဘဒၵႏ ၱပ႑ိတ (နာယက)၊ ဘဒၵႏ ၱ က၀ိနႏၵ (အဓိပတိ)၊ ဘဒၵႏ ၱ၀ိဇၨာနႏၵ (ဥကၠ႒)၊ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏ ၱနႏၵေသနာလကၤာရ (ပါေမာကၡခ်ဳပ္)
 

awefae by Mahavihara Dhamma-Vinaya University Council Sayadaws

awefae

sdgvdesg by Mahavihara Dhamma-Vinaya University Council Sayadaws

sdgvdesg

sfca by Mahavihara Dhamma-Vinaya University Council Sayadaws

sfca